Ramowy Program dnia

Poniżej przedstawiamy ramowy program prowadzony w naszym przedszkolu.

Lp. Godziny Rodzaj zajęcia
1 730 - 800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów kreatywności dzieci.
2 800 - 840

Zabawy integracyjne z całą grupą. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z instrumentami muzycznymi, zajęcia indywidualne zgodne z potrzebami rozwojowymi dzieci (ćw. manualne, ćw. mowy, ćw. manipulacyjne, ćw. koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćw. pamięci, ćw. logicznego myślenia)

3 840 - 900 Przygotowanie do śniadania
4 900 - 930 Śniadanie
5 930 - 945 Zabiegi higieniczne (mycie rąk, zębów)
6 945 - 1100

Zajęcia dydaktyczne z realizacją Podstawy Programowej MEN oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia muzyczne, zabawy w teatr, gry logiczne, gimnastyka korekcyjna, stymulacja rozwoju dziecka przez gry i zabawy)

7 1100 - 1215 Spacery, zabawy w sali
8 1215 - 1230 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
9 1230 - 1300 Obiad
10 1300 - 1320 Czynności higieniczne, mycie zębów.
11 1320 - 1350 Odpoczynek dzieci (słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchowisk dla dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz poważnej)
12 1350 - 1450

Zajęcia plastyczne rozwijające sprawność manualną, rozwijanie twórczego myślenia. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Odbieranie dzieci z przedszkola.

13 1450 - 1530

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Odbieranie dzieci z przedszkola.

 

 

 

Ostatnio dodane zdjęcia - więcej tutaj

Copyright by admin.jano Wszystkie prawa zastrzeżone.